WerkDEM - blijven werken na diagnose FTD

 

Online groepsgesprek op maandag 27 februari van 14:00 tot 16:00 

Wat is er nodig om jonge mensen met demantie langer te kunnen laten deelnemen aan het arbeidsproces

Uit onderzoek weten we dat aan het werk blijven voordelen kan hebben voor mensen met dementie op jonge leeftijd. Op deze manier kunnen ze onder andere een actieve bijdrage blijven leveren aan de maatschappij en verhoogt het hun kwaliteit van leven. Het is hierbij belangrijk dat mensen met dementie zich zeker voelen om te blijven werken. Helaas ontbreekt het op dit moment aan praktische handvatten om het mogelijk te maken om met dementie aan het werk te blijven. Dit geldt voor de werknemer met dementie maar ook voor naasten, werkgevers, leidinggevenden, collega’s en andere betrokken (zorg)professionals. In het begin van dit jaar hebben er dan ook individuele interviews plaatsgevonden om de ervaringen, waarden en behoeften van (voormalig) werknemers met dementie en hun omgeving in kaart te brengen, waaronder ook met naasten. Dit zouden we graag verder willen uitwerken door het organiseren van groepsgesprekken. Al deze informatie gebruiken we om praktische handvatten te ontwikkelen voor werknemers met dementie en hun (werk)omgeving. 

Hoe kan u helpen?

We zijn op zoek naar naasten van (voormalig) werknemers met dementie die ons willen helpen bij de ontwikkeling van praktische handvatten om werken met dementie te bevorderen. Wij willen u vragen deel te nemen aan een groepsgesprek. In het groepsgesprek kijken we nog eens terug naar de informatie uit de interviews met de naasten. Ook gaan we al vooruitkijken naar eventuele oplossingen als het gaat om werken met dementie op jonge leeftijd.

In totaal zullen er 1 á 2 groepsgesprekken plaatsvinden waarin 4-6 naasten van (voormalig) werknemers met dementie van gedachten wisselen. Wij hopen dat u aan dit groepsgesprek wilt deelnemen. Tijdens het groepsgesprek zal de gespreksleider (een onderzoeker) u en de overige deelnemers vragen stellen over uw ervaringen met werken en dementie.  Ook zullen er vragen gesteld worden over uw ideeën, gedachten en behoeften als het gaat om werken met de diagnose dementie.

Het online groepsgesprek zal plaatsvinden op maandag 27 februari van 14:00 tot 16:00 (inclusief pauze). Wij willen het gesprek graag online laten plaatsvinden, omdat de deelnemers verspreid over Nederland wonen. We zullen u voor het groepsgesprek de mogelijkheid geven om het online programma (Zoom) te testen met een onderzoeker (Bo Smeets). U krijgt ook een attentie als dank voor uw deelname.

Aanmelden of meer informatie? Stuur dan een email aan Bo Smeets (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Deelname betekent dat u eenmalig deelneemt aan een groepsgesprek van ongeveer 2 uur inclusief pauze. Een week voor het groepsgesprek vragen wij u een inspiratieboekje in te vullen. Ook ontvangt u meer praktische informatie over het gesprek zelf en krijgt u de kans om vragen te stellen. Als u nu al vragen heeft kunt u daarover altijd met ons contact opnemen.

Deelname aan het groepsgesprek is geheel vrijblijvend. U kunt altijd stoppen met het onderzoek, dit mag ook tijdens het groepsgesprek. U hoeft daarvoor geen reden op te geven en dit heeft voor u geen enkele gevolgen.

Wat zijn mogelijke voor-en nadelen van het onderzoek?

Er zijn geen risico’s verbonden aan deelname aan dit onderzoek. Door deel te nemen aan het groepsgesprek levert u een bijdrage aan de ontwikkeling van ondersteuning voor werknemers met dementie en de (werk)omgeving. We realiseren ons dat we vragen naar een periode die mogelijk voor u als emotioneel ervaren kan worden. Het zou misschien toch prettig kunnen zijn voor u om uw ervaringen te delen met andere naasten van (voormalig) werknemers met dementie. Een mogelijk nadeel is dat u tijd vrij moet maken om een inspiratieboekje in te vullen (ongeveer 15 minuten) en mee te doen aan het online groepsgesprek (ongeveer 2 uur met pauze).

Wat gebeurt er met uw gegevens?

Om de groepsgesprekken te kunnen analyseren zullen wij het gesprek opnemen. De audio- en video-opnames en uw persoonlijke gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en op de beveiligde server van de vakgroep Psychiatrie en Neuropsychologie binnen de Universiteit Maastricht worden opgeslagen. Het gesprek zal worden uitgeschreven en gecodeerd. Deze gegevens zullen worden geanonimiseerd en alleen tot u te herleiden zijn in combinatie met een code. Enkel de hoofdonderzoekers hebben toegang tot deze code. Na het uitschrijven van het interview wordt de audio en video opname verwijderd.

Uw geanonimiseerde gegevens zullen na het onderzoek gedurende 15 jaar bewaard worden. U mag uw gegevens ten alle tijden inzien en wijzigen. Als u vragen heeft over uw gegevens of meer wilt weten over hoe Universiteit Maastricht omgaat met persoonsgegevens dan kunt u contact opnemen met de onderzoekers of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Bij vragen of klachten kunt u ook terecht bij de functionaris gegevensbescherming van de Universiteit Maastricht (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Wilt u nog iets vragen? Of wilt u zich opgeven voor deelname?

Laat het ons weten! U kunt contact opnemen met:
Bo Smeets (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Wellicht tot ziens en met hartelijke groet, 

drs. Bo Smeets

dr. Kirsten Peetoom

dr. Christian Bakker

prof. dr. Marjolein de Vugt

Collecte hersenstichting

Help je mee?

De hersenstichting heeft haar jaarlijkse collecte en van alles wat we ophalen krijgen wij een deel. Dus behalve dat de hersenstiching zelf super goed werk doet, is het voor ons als stiching dus ook nog super gunstig.

Meedoen is makkelijk: via de collecte bus van FTD Lotgenoten of door zelf een bus aan te maken op https://hersenstichting.digicollect.nl. Dan wel graag even bij ons melden (lotgenoten@ftdlotgenoten.nl) dat je een bus hebt aangemaakt. Anders kan de hersenstiching de bus niet koppelen aan ons als stichting.

Super fijn dat je meedoet, alle kleine beetjes helpen! 

Update van Dr. H. (Harro) Seelaar MD, PhD Neuroloog

Dr. Harro Seelaar heeft 24 september jl op ons symposium heeft een tweetal sessies verzorgd. We zijn trots op de nauwe banden die wij als stichting hebben met de leidende wetenschappers in het veld. Hieronder deelt Dr. Seelaar de laatste stand van zaken op het gebied van medicijn onderzoek bij genetische FTD.

Stand van zaken medicijn onderzoek bij genetische FTD

Er zijn op het gebied van medicijnonderzoek bij FTD veel nieuwe ontwikkelingen. Op dit moment richt het medicijnonderzoek zich met name op de erfelijke vorm van FTD. Dit komt doordat de oorzaak van FTD bekend is in het DNA en therapieën zich daar op dit moment met name op richten. Bij de niet-erfelijke vorm van FTD is het nog onduidelijk hoe en waardoor de ziekte ontstaat.

In het Erasmus MC lopen op dit moment drie medicijnonderzoeken. Het eerste medicijnonderzoek wordt Alector fase 2 genoemd en is een medicijn wat zich richt zich op patiënten met een verandering (mutatie) in het Progranuline gen. Patiënten met deze mutatie hebben een tekort van het Progranulie-eiwit. Het medicijn zorgt ervoor dat de hoeveelheid van het Progranuline-eiwit weer normaliseert. Er wordt op dit moment onderzocht of deze normalisatie van het Progranuline-eiwit ook daadwerkelijk de ziekte remt. Hetzelfde medicijn wordt tevens gegeven aan patiënten met een C9orf72 mutatie. Het progranuline eiwit is namelijk ook bij deze mutatie en andere hersenziekten betrokken. De resultaten van de studie bij zowel patiënten met een Progranuline- en C9orf72 mutatie volgen. Op dit moment kunnen er geen nieuwe patiënten deelnemen aan deze studie.

Ten tweede is de Alector fase 3 studie gestart voor patiënten met een Progranuline mutatie. Bij deze studie krijgen patiënten het werkende medicijn of een nepmedicijn (placebo). Wat uniek is aan deze studie is dat ook mensen kunnen deelnemen die weten dat ze een Progranuline mutatie hebben, maar nog geen klachten ervaren. Wel moet er een bepaalde waarde in het bloed (het neurofilament light chain) verhoogd zijn. Uit eerder onderzoek van het Erasmus MC is gebleken dat een verhoging van deze waarde in het bloed aangeeft dat de ziekte is begonnen, terwijl mensen nog geen of zeer milde klachten hebben.

De laatste studie op het gebied van FTD van het drijf WAVE, is gericht op patiënten met een verandering in het C9orf72 gen. Patiënten met een C9orf72 mutatie kunnen FTD, ALS of FTD én ALS hebben. In deze studie, welke zich nu bevindt in fase 1/2, wordt gekeken of het medicijn veilig is. De studie duurt 6 maanden waarbij er elke maand een ruggenprik wordt uitgevoerd en elke drie maanden het medicijn of het placebo-medicijn wordt toegediend. Na 6 maanden kunnen deelnemers besluiten om wel of niet door te gaan met de studie, waarna ze het medicijn toegediend krijgen. Dragers van een C9orf72 mutatie die nog geen klachten ervaren kunnen helaas niet meedoen aan deze studie. Ook is er een beperkt aantal plaatsen.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website va het Alzheimercentrum Erasmus MC https://www.alzheimercentrumerasmusmc.nl/onderzoeker/onderzoekslijnen/onderzoeken/wave of mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

FTD-RisC studie

De FTD-RisC studie is in 2010 van start gegaan waarbij 260 deelnemers jaarlijks of tweejaarlijks naar het Erasmus MC komen voor een onderzoeksdag. Hieraan doen zowel patiënten als gezonde familieleden uit families met erfelijke FTD. Wij zijn op dit moment hard bezig met het vinden van de meest gevoelige maten die FTD kunnen diagnosticeren. Wij hebben al ontzettend veel data kunnen verzamelen uit het bloed- en hersenvochtonderzoek, de MRI scan en de neuropsychologische testen. De komende jaren gaan wij hier mee door en zullen wij het onderzoek gaan uitbreiden door middel van nieuwe testen en analyses. Binnenkort zullen wij gaan starten met een eyetracking test waarbij wij (subtiele) verandering van oogbewegingen willen meten in patiënten. Ook gaan wij aan de slag met een geavanceerde MRI technieken, zodat we de vroegste veranderingen nog eerder kunnen detecteren. Ook zullen nieuwe technieken worden ingezet om zowel in hersenvocht als bloed nieuwe eiwitten te ontdekken die een rol spelen bij FTD. Voor meer informatie over deze ontwikkelen kunt u naar FTD expertisecentrum - Alzheimercentrum Erasmus MC of mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Collecteren voor de Hersenstichting en FTD Lotgenoten

bannerheldenrace1Collecteer mee tijdens de collecteweek van de Hersenstichting en FTD Lotgenoten ontvangt 50% van jouw opbrengst!

De hersenstichting biedt patiëntenverenigingen de kans om collectanten te werven en zo mee te delen in de opbrengsten van de collecte!

Hier doen wij natuurlijk heel graag aan mee! Jij ook?

De aankomende collecte is van maandag 30 januari t/m zaterdag 4 februari 2023

Je kan helpen door de collecte link (volgt nog!) te delen op jouw sociale media en zo jouw familie, vrienden, collega's en kennissen op te roepen tot het doen van een donatie (en om de link verder te delen natuurlijk!)

Daarnaast is er de mogelijkheid om met een collectebus te collecteren, van deur tot deur bij jou in de buurt, of je kan de bus op de toonbank zetten in je winkel of praktijk. 

Als je mee wil doen, dan moeten we je naamòr 7 december doorgeven aan de Hersenstichting. 

Meld je dus zo z.s.m. aan door een mailtje te sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Hersenstichting Collecte - Hersenstichting

Het belang om te collecteren voor de Hersenstichting

Gezonde hersenen zijn niet vanzelfsprekend. Op dit moment hebben al meer dan 4 miljoen Nederlanders een hersenaandoening. Van dementie, Parkinson, een beroerte, depressie en migraine tot hersenletsel na een ongeluk. En als we niets doen, worden dat er steeds meer. De hersenstichting ondersteund ons als stichting en ook met enige regelmaat FTD onderzoekers die op een af andere manier bijdragen aan het snappen, verbeteren van de diagnose of betere behandeling van FTD.   

Denk je eens in hoe hersenonderzoek het verschil kan maken. Hoe meer geld we ophalen, hoe meer belangrijk onderzoek naar hersenaandoeningen er gedaan kan worden. Dat kunnen we natuurlijk niet alleen.

Voordeel voor de Patiëntenvereniging

Patiëntenvereniging die collectanten bij ons aanmelden voor de collecte ontvangen 50% van het door jouw collectanten opgehaalde bedrag. Collecteren kan zowel via deur-aan-deur collecte als online. 

Doe je mee??

Wil je ons symposium steunen als sponsor?

Alvast heel hartelijk dank dat je overweegt om ons Symposium 2022 te steunen als sponsor!

Sinds 2011 organiseert de Stichting FTD Lotgenoten iedere twee jaar een symposium dat geheel in het teken staat van het leven met FTD (Frontotemporale Dementie). In 2021 hebben we vanwege de coronamaatregelen helaas verstek moeten laten gaan, maar nu zitten we vol in de voorbereidingsfase voor weer een bomvol en zeer leerzaam symposium dat gaat plaatsvinden op zaterdag 24 september 2022, in de Reehorst in Ede.

De deelnemers zijn zowel mensen met FTD en hun mantelzorgers als de zorgprofessionals die tijdens hun werk met FTD te maken krijgen, zoals verpleegkundigen en verplegenden, casemanagers, ARBO artsen en bedrijfsartsen.

Wij hebben met het organiseren van deze symposia tot doel de herkenbaarheid van de symptomen FTD te vergroten zodat de diagnose sneller gesteld kan worden en het leven met FTD te vergemakkelijken door ondersteuning en informatie aan te bieden.

De stichting heeft geen enkel winstoogmerk en zijn voor de organisatie afhankelijk van de inzet van vele vrijwilligers en donaties. Daarnaast vragen we ook entree aan de bezoekers, maar dat bedrag proberen we zo laag mogelijk te houden zodat de drempel tot het bezoeken van het symposium ook zo laag mogelijk is.

Dus nogmaals heel hartelijk dank dat je overweegt om ons te steunen als sponsor!

Hoe jij kan helpen met jouw bedrijf of stichting?

1. Met een geldelijke donatiezijn wij het meest geholpen. Jij bepaalt het bedrag en wij sturen een factuur voor uw administratie en, indien gewenst, zullen wij de naam/het logo van jouw bedrijf of stichting als sponsor op de achterzijde van het programma vermelden waardoor de deelnemers mogelijk uw website eens zullen bezoeken.

2. Als u een service of product verkoopt dat van nut kan zijn voor de bezoekers van ons symposium dan kunt u overwegen om een stand te huren. De stand zal bestaan uit 2 tafels in de centrale ruimte en 2 lunchtickets. De kosten voor een stand zijn EUR 250. Het inrichten en bemannen van de stand is uw eigen verantwoordelijkheid, max twee personen per stand.

3. Er zal een informatietafel aanwezig zijn, naast de registratie tafel waar de deelnemers waarschijnlijk even zullen moeten wachten, maar waar ze gedurende de dag ook regelmatig langs zullen lopen. Op deze tafel mag u een stapel folders, kortingsbonnen of ander reclame materiaal neer (laten) leggen, zodat de deelnemers bij interesse deze informatie mee kunnen nemen. Hiermee bereikt u eenvoudig onze doelgroep! Wij zullen u het postadres laten weten waar het materiaal heen gestuurd moet worden en een factuur die vooraf te voldaan moet worden. De kosten hiervoor zijn EUR 50,00.

Welke optie u ook kiest, of een combinatie van opties, wij zijn er enorm mee geholpen!

Als u vragen heeft of meer informatie wilt ontvangen, stuur dan een mailtje naar symposium-2Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Symposium Verbinden 2022

Zaterdag 24 september 2022 FTD-Symposium Verbinden 2022

Koop hier meteen je kaartje

NU OOK ACCREDITATIE VOOR CASEMANAGERS! 

Programma (ondervoorbehoud kleine wijzigingen)

Iedere twee jaar organiseert de Stichting FTD Lotgenoten een symposium voor lotgenoten, mantelzorgers en zorgprofessionals. Vanwege corona is het symposium een jaar uitgesteld, maar gelukkig mag en kan het dit jaar weer!

Het thema is Verbinden, want we hopen, zoals met alles wat wij doen, lotgenoten met elkaar te verbinden. En ook zorgprofessionals te verbinden met mantelzorgers, want alleen samen kunnen we komen tot de best mogelijke zorg voor mensen met FTD. Ook staat tijdens deze dag de verbinding tussen wetenschappers met mensen die dagelijks met FTD te maken hebben op het programma, zodat zij zien voor wie zij zo hard werken! Ieder wetenschappelijk onderzoek brengt ons dichter bij een manier om de ziekte eerder te diagnosticeren, te remmen of hopelijk ooit zelfs te voorkomen. Maar het levert ook bewijs dat mensen met FTD baat hebben bij bepaalde therapieën of hulpmiddelen. Alles is met elkaar verbonden!

Fantastische mensen zijn bereid om op het symposium te komen spreken. Het programma zit bomvol en er zal een schat aan informatie gedeeld worden.

Programma
De inloop is vanaf negen uur. De inschrijfbalie is dan geopend voor registratie en hier ontvang je een lunchticket en jouw deelnameoverzicht aan de verschillende programmaonderdelen. In de ruime salon is er alle gelegenheid om met andere deelnemers kennis te maken en ervaringen uit te wisselen. Ook zullen er in de salon informatiestands zijn van onze sponsoren. Dankzij deze sponsoren kan de entreeprijs (inclusief lunch) laag gehouden worden. Wij nodigen u ook van harte uit om een kijkje te nemen bij de stands en een praatje te maken over deze interessanteorganisaties of handige producten!

Om 10 uur opent prof. Dr. Yolande Pijnenburg, onlangs benoemd tot hoogleraar Dementie op jonge leeftijd, het symposium.
Gevolgd door een update over het PREZO-keurmerk Dementie op Jonge Leeftijd. 
Dit PREZO-keurmerk is een middel om de kwaliteit van de zorg te toetsen en uit te dragen. Het keurmerk beschrijft op welke zorg en ondersteuning de cliënt en familie mogen rekenen, vertaald naar een aantal waarden. 
Het laatste gedeelte van het gezamenlijke programma is een persoonlijk verhaal.

Verder die dag zijn er een vijftiental subsessie waaruit drie sessies gekozen kunnen worden. Er zijn diverse sessies over wetenschappelijk onderzoek, over het omgaan met ongepast, moeilijk of zeer ernstig probleemgedrag, over praktische zaken zoals autorijden en dementie, over wat je bij de notaris allemaal moet regelen en hoe je wegwijs wordt door de wirwar van zorgwetten waar je mee te maken zal krijgen of al hebt, zoals de WMO, WLZ etcetera.

Tijdens het aankopen van een of meerdere tickets wordt gevraagd om alvast een voorlopige keuze in drie subsessies te maken. Uw keuze is niet bindend, maar helpt om de zaalindeling zo passend mogelijk te maken.

Tijdens de gezamenlijke afsluiting van het symposium zal prof. Dr. Van Swieten (Neuroloog en oprichter van het Alzheimercentrum van het Erasmus MC) in het zonnetje gezet worden. Hij is onlangs met pensioen gegaan. Naast een overzicht van zijn carrière zullen we stil staan bij wat hij heeft gedaan om FTD als aparte en unieke vorm van dementie op de kaart te zetten.

Accreditatie
Dit jaar is accreditatie toegekend (5 punten) van het Kwaliteitsregister V & V en Register Zorgprofessionals en het Verpleegkundig Specialisten Register. De accreditatie bij het Kwaliteitsregister Casemanager Dementie is aangevraagd.Wilt u voor deze accreditatiepunten in aanmerking komen, klik dan bij het kopen van uw toegangsbewijs op "Toegangskaarten met accreditatie" en vul uw BIG nummer in. Alle overige deelnemers klikken op "Reguliere toegangskaart"

Reehorst informatie
Informatie over de route naar de Reehorst in Ede, parkeren en openbaarvervoer vind je hier

Verslag Lotgenotendag 21 mei 2022 - Hoe kies je een verpleeghuis

Zaterdag 21 mei jl. was de 60e FTD Lotgenotendag in Utrecht. We hebben het deze dag gehad over de keuze van een verpleeghuis.

Hoe maak je een juiste keuze, wanneer start je met zoeken en wat komt er eigenlijk allemaal bij kijken. Want buiten dat het emotioneel veel losmaakt is er ook nog de statische regelkant van een opname in een verpleeghuis. Er komt ook heel wat bij kijken op financieel en administratief gebied.

LET OP: WE HEBBEN ONS BEST GEDAAN OM ZO VOLLEDIG EN JUIST MOGELIJK VERSLAG TE DOEN, MAAR VAAR HIER NIET BLIND OP!!   

DOE ALTIJD JE EIGEN ONDERZOEK! 

Wanneer ga je je oriënteren, wat is belangrijk bij het oriënteren en waar moet je op letten?
Laat je in ieder geval goed informeren en probeer je zoveel mogelijk in te lezen.

Tips hiervoor:

Aan het einde van dit verslag staan nog meer links naar websites die veel informatie verstrekken over diverse zaken.

Zet voor jezelf een aantal zaken goed op een rijtje: wat vind jij wel/niet belangrijk.

Een aantal voorbeelden hiervan:           

Faciliteiten

 • Afstand
  • Wil je dat het verzorgingshuis dichtbij is zodat je vaak langs kan gaan, of ben je bereid verder te rijden/minder vaak op bezoek te gaan als het huis echt heel goed aansluit bij de behoeften van jouw naaste
 • Kamer/Badkamer - TV/eigen spulletjes
  • Een eigen badkamer geeft privacy, maar hoelang zal jouw naaste nog in staat zijn zelf naar de badkamer te gaan? Zou je een verder uitstekend verpleeghuis afschrijven als de badkamer gedeeld zou moeten worden?
  • Is jouw naaste nog actief in de contacten met anderen, of zal hij/zij vaak de rust van de eigen kamer opzoeken?
 • Keuken/Koken
  • Wordt het eten gebracht vanuit een centrale keuken, of wordt er (samen) op de afdeling gekookt. Mag bezoek (soms) mee-eten?
 • Gemeenschappelijke ruimte
  • Hoeveel prikkels zijn er? Probeer in te schatten hoe jouw naaste hierop zal reageren...
  • Zijn er gangen waarin zelfstandig gelopen kan worden? Veel mensen met FTD hebben wandeldrang...
 • Gesloten?
  • Het is een emotionele stap, maar voor de eigen veiligheid kan een gesloten afdeling soms het beste zijn...
 • Tuin
  • Is deze voldoende afgesloten? 

Activiteiten/dagbesteding

 • Zijn er passende activiteiten (leeftijd)
  • Waarschijnlijk heeft je naaste nu een aantal dagen per week dagbesteding. Meestal valt dat weg na opname (= ander potje... WMO vs WLZ, zie hieronder)
  • Vraag goed wat er georganiseerd wordt. Biedt het huis ook dagbesteding aan uit-wonende clienten? Mag een bewoner daar ook gebruik van maken?
 •  Hoeveel uur per dag/week zijn er activiteiten
  • Iemand met FTD is vaak nog jong en fit en heeft veel meer behoefte aan beweging dan veel andere bewoners. Wat kan hiervoor geregeld worden?
 • Inzet van vrijwilligers
  • Is er de mogelijkheid een buddy te organiseren die bijvoorbeeld gaat fietsen of wandelen met een bewoner
 • Bezoek/activiteiten met familie/vrienden
  • Wat zijn de regels rondom bezoek, aantallen, tijden. 
  • We hopen natuurlijk dat het nooit meer gebeurd, maar wat als er weer een lockdown komt. Hoe ging men daarmee om, de eerste keer, de tweede keer. Welke aanpassingen heeft met gedurende de corona crises gedaan. Wat zou men nu nooit meer doen...
 • Uitjes? (voorbeelden, kosten)

Zorg op Maat

 • Hoeveel personeel is er? Overdag, s avonds, 's nachts.
 • Is er een verpleeghuisarts aanwezig? Of is deze verantwoordelijk voor meerdere lokaties en is hij/zij er bijna nooit...
 • Logopedist? Ergotherapeut? Physiotherapeut? Kan deze zorg zonodig vanuit het huis geregeld worden?
 • Medicatie, wat kan jouw naaste nog zelf?
 • Hoe kijken jullie wat iemand nog kan?
  • Vraag om een voorbeeld! Geef zelf een voorbeeld van typerend gedrag van jouw naaste, hoe zou de afdeling daarmee omgaan?
 • Eerste verantwoordelijke, eigen aanspreekpunt, hoe werkt dat hier?
  • Hoe vaak is er contact met mij/de familie?
  • Krijgen we inzage in het zorgdossier?
  • Hoe vaak mag ik bellen/hoe laat?
  • Teamoverleg, hoevaak? Multidisiplinair overleg, wie is daarbij aanwezig? Frequentie? Mag ik/de mantelzorger daarbij zijn?

Praktische zaken

 • Wachtlijst!
 • Labelen kleding/was – kosten
  • De omloopsnelheid van de was is vaak dusdanig laag dat zelf wassen misschien wel handiger en voordeliger is.
  • Afhankelijk van de omloopsnelheid, hoeveel stuks kleding, ondergoed, pyjamas. sokken etc is er nodig
  • Incontinentiematriaal, heeft uw naaste voorkeur, is er keuze?
 • Zakgeld
 • Welke specialisten in huis/verpleeghuisarts
  • Is er de mogelijkheid zelf iets te kopen in een winkeltje of restaurant? Is dat wel geschikt voor uw naaste? 
 • Reanimatiebeleid
  • Schroom niet om hier naar te vragen! De keuze om niet te reanimeren/geen levensrekkende handelingen te verrichten als er iets gebeurt moet door de instelling geaccepteerd worden, maar vraag hier naar als dit belangrijk voor je is. Dit betekent bijvoorbeeld ook: geen hulp/Heimlich greep als uw naaste zich verslikt...

Naast oriënteren en het uitkiezen van een verpleeghuis heb je de financiële en administratieve kant ook te regelen.

Als iemand nog thuis woont en dagbesteding heeft en/of ADL zorg, dan wordt dat (meestal) gefinancierd vanuit:

 • de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO via de gemeente)

Als er meer zorg nodig is dan vanuit de WMO kan worden geleverd (zoals opname, of 24uurs thuiszorg), dan zal de overstap gemaakt moeten worden naar

 • de Wet Langdurige Zorg (Wlz) 

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) gaat dan de indicatie vaststellen. Hiervoor moet u een aanvraag indienen (zie hieronder)

Als de indicatie voldoende hoog is om voor de WLZ in aanmerking te komen, dan wordt het Zorgkantoor ingeschakeld.

Het Zorgkantoor bemiddelt tussen u en de zorgvoorzieningen en plaats uw naaste op de wachtlijst bij de woon-zorgvoorziening naar keuze.

Hoe urgenter de plaatsing is, hoe minder keuze u zal hebben... De verpleeghuizen in Nederland hebben de verplichting om een plaats te bieden als de urgentie hoog is, maar dan kan het zijn dat het een verpleeghuis betreft dat verder weg is dan u zou willen, of "minder prettig aanvoelt" dan andere huizen die u bezocht heeft.

Het budget dat gekoppeld is aan de indicatie staat bij de Sociale Verzekeringsbank

 • Van hieruit zal de woon-zorgvoorziening/verpleeghuis betaald gaan worden
 • Of, zolang u op de wachtlijst staat, de overige zorg (dagbesteding, casemanager etc)
 • Er is ook de optie om voor Persoonsgebonden Budget te kiezen (PGB)
  • Dan gaat u zelf contracten aan met de diverse leveranciers van zorg, en u moet zorgplannen aanleveren etc
  • Dit is administratief uitdagend, maar het geeft wel bijvoorbeeld de mogelijkheid een mantelzorger uit te betalen voor de tijd die men aan de verzorging van uw naaste besteedt.

LET OP! Zodra er een indicatie is en de zorg over wordt overgeheveld naar de WLZ, gaat u een eigen bijdrage betalen!

Deze eigen bijdrage is inkomensafhankelijk, verderop staat een link waarmee u kunt uitrekenen wat de eigen bijdrage voor u gaat zijn.

Als het aantal uren zorg dat u afneemt onder de 20 uur per maand blijft, dan hoeft u alleen de eigen bijdrage van 24,80 euro te betalen.

Bijvoorbeeld 1 dag dagbesteding (geldt als 1 uur per dagdeel) telt als 2 uur per week, is 8 uur per maand en dan uw casemanager bijvoorbeeld, 2 uur per 2 maanden. Dan komt u dus niet boven de 20 uur per maand uit. 2 dagen dagbesteding zou ook nog net kunnen passen.

Maar zodra er in een maand meer dan 20 uur geleverd wordt, komt u in de inkomensafhankelijke eigen bijdrage terecht. Het is best ingewikkeld en uw eigen casemanager kan dat vast op een rustige manier nogmaals uitleggen.

Het op tijd aanvragen van de indicatie heeft als voordeel dat u waarschijnlijk uitkomt bij een verpleeghuis van uw keuze, omdat de urgentie nog niet heel hoog is. Maar het betalen van de eigen bijdrage terwijl u op de wachtlijst staat is zeer zeker een nadeel!

De inning van de eigen bijdrage loopt via het CAK. Hier kan u uitrekenen hoe hoog die eigen bijdrage zal zijn:  CAK - Eigen bijdrage rekenhulp (hetcak.nl)

U komt in aanmerking voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz):

 • Wanneer u een aandoening, stoornis of handicap heeft;
 • En als u 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht nodig heeft. Er moet dus dag en nacht iemand in de buurt zijn of toezicht houden, anders kan er iets ernstig misgaan;
 • En u deze zorg blijvend nodig heeft (levenslang).

Wat stuur je mee voor een aanvraag

 • Het CIZ heeft informatie nodig om uw aanvraag zorgvuldig te kunnen onderzoeken. Zorg dat u onderstaande documenten meestuurt met uw aanvraag. Dan kunnen wij uw aanvraag sneller afhandelen. 
 • De machtiging (verplicht als u iemand machtigt om deze aanvraag te ondertekenen);
 • Een bewijs dat u de wettelijk vertegenwoordiger bent (verplicht indien van toepassing);
 • Kopieën van medische gegevens die belangrijk zijn voor uw aanvraag:
 • (Verplicht) Documenten van een arts of behandelaar waarin staat wat de diagnose is en op welke datum deze is gesteld. Het CIZ moet er zeker van zijn waar de documenten vandaan komen. Zorg daarom dat bijvoorbeeld de handtekening van de arts of behandelaar erop staat, of een logo of stempel van de organisatie waar u de behandeling krijgt;
 • (Verplicht) Een document van een arts/behandelaar over de behandeling(en) die u volgt, het effect van de behandeling, en hoe uw aandoening zich waarschijnlijk ontwikkelt;
 • Een beschrijving hoe het lichamelijk en geestelijk met u gaat en welke zorg u nodig heeft, nu en in de toekomst;

Nadat de compleet ondertekende aanvraag is ontvangen, ontvangt u (in principe) binnen 6 weken een besluit.

https://www.ciz.nl/client/client-meer-informatie/uw-aanvraag-in-vier-stappen

 

Meer lezen? Klik op de linkjes!

Ik wil een aanvraag doen – CIZ

Nieuw wachtlijstbeheer vanaf 2021 (vgz-zorgkantoren.nl) 

filmpje met uitleg:  https://youtu.be/4X7PuCLezw8

Wat doen we? - Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd (kcdementieopjongeleeftijd.nl)

Welk verpleeghuis moet ik kiezen? | PlusOnline

Welkom bij de keuzehulp Verpleeghuiszorg (zorgkaartnederland.nl)

Hoe regel ik de opname in het verpleeghuis? | IkWoonLeefZorg

Waar moet u op letten als u een verpleeghuis zoekt? | IkWoonLeefZorg

Gezocht - sprekers voor het FTD Lotgenoten Symposium 

Zorg jij voor volle zalen?

Op 24 september a.s. organiseert FTD Lotgenoten opnieuw een symposium, DE kans voor zorgprofessionals om zich te verdiepen in FTD.

In 2019 is het symposium als zeer waardevol ervaren door alle aanwezigen. Help jij mee om ook dit jaar weer een waardevol symposium neer te zetten en zorgen dat de zaal weer vol zit?

Wij zijn nog op zoek naar sprekers.

In tegenstelling tot eerdere keren waar het programma vanuit het netwerk al snel vol was, willen we nu een brede oproep doen. Heb jij op onderzoeksgebied, zorg, mantelzorg, casemanagement of anders ervaring op het gebied van FTD, dan nodigen wij je graag uit om je aan te melden als spreker.

Stuur ons jouw pitch, jouw verhaal met FTD of jouw geweldige onderzoeksresultaten naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Met dit symposium willen we graag de mogelijkheid bieden aan zorgverleners, professionals en mantelzorgers om hun ervaringen en expertise over FTD te delen en met elkaar te verbinden. We onderzoeken de mogelijkheid om te zorgen voor accreditatie van het symposium.

Heb jij interessante, waardevolle informatie en kennis te delen met jouw collega`s, of wil je graag leren en ervaringen horen van mantelzorgers over FTD in de praktijk, zet dan alvast de 24ste september in je agenda.

 

Nieuws

Agenda

1 juli
66e FTD Lotgenotendag
Datum 01-07-23 1:00 pm - 4:00 pm
9 sept
67e FTD Lotgenotendag
Datum 09-09-23 1:00 pm - 4:00 pm
18 nov
68e FTD Lotgenotendag
Datum 18-11-23 1:00 pm - 4:00 pm
doneren via geef.nl
best practice
nieuwsflits