Hulp voor mensen die beroepsmatig met FTD te maken hebben

Omdat FTD niet zo vaak voorkomt, is het soms lastig om de benodigde kennis en ervaring in huis te hebben. Gelukkig zijn er veel professionals die veel ervaring hebben en graag collega’s helpen met de soms ingewikkelde casuïstiek.

Lees ook het artikel dat uitlegt wat FTD is, speciaal voor artsen en professionals.

Ook op deze pagina staat ook de brochure voor de huisarts die gemaakt is voor Nederlands Huisartsen Genootschap, met informatie voor huisartsen en het door de FTD Expertgroep gepubliceerde best practice document.

U kunt ook uw casus voorleggen aan de FTD expertgroep door het invullen van onderstaand formulier

Contactformulier