We horen van een aantal lotgenoten dat het lastig is om in te loggen. Let op dat je eerst opnieuw moet registreren, oude gebruikers zijn niet overgezet. Dat was praktisch niet haalbaar. Komt u er niet uit, stuur even een mail naar webmasters@ftdlotgenoten.nl en dan proberen we u zo snel en zo goed mogelijk te helpen. We merken ook dat er, net als op de vorige site, ook onbedoelde/ongewenste aanmeldingen zijn. Ook hier gaan we naar kijken zodat dit minder wordt.

Ook wordt aangegeven dat de inhoud van het forum wordt gemist. We hebben tot nu toe nog geen oplossing gevonden om dit veilig te ontsluiten. Als we een manier gevonden hebben om dat als nog te doen, dan zullen we dat natuurlijk doen.