Zaterdag 21 mei jl. was de 60e FTD Lotgenotendag in Utrecht. We hebben het deze dag gehad over de keuze van een verpleeghuis.

Hoe maak je een juiste keuze, wanneer start je met zoeken en wat komt er eigenlijk allemaal bij kijken. Want buiten dat het emotioneel veel losmaakt is er ook nog de statische regelkant van een opname in een verpleeghuis. Er komt ook heel wat bij kijken op financieel en administratief gebied.

LET OP: WE HEBBEN ONS BEST GEDAAN OM ZO VOLLEDIG EN JUIST MOGELIJK VERSLAG TE DOEN, MAAR VAAR HIER NIET BLIND OP!!   

DOE ALTIJD JE EIGEN ONDERZOEK! 

Wanneer ga je je oriënteren, wat is belangrijk bij het oriënteren en waar moet je op letten?
Laat je in ieder geval goed informeren en probeer je zoveel mogelijk in te lezen.

Tips hiervoor:

Aan het einde van dit verslag staan nog meer links naar websites die veel informatie verstrekken over diverse zaken.

Zet voor jezelf een aantal zaken goed op een rijtje: wat vind jij wel/niet belangrijk.

Een aantal voorbeelden hiervan:

Faciliteiten

 • Afstand
  • Wil je dat het verzorgingshuis dichtbij is zodat je vaak langs kan gaan, of ben je bereid verder te rijden/minder vaak op bezoek te gaan als het huis echt heel goed aansluit bij de behoeften van jouw naaste
 • Kamer/Badkamer – TV/eigen spulletjes
  • Een eigen badkamer geeft privacy, maar hoelang zal jouw naaste nog in staat zijn zelf naar de badkamer te gaan? Zou je een verder uitstekend verpleeghuis afschrijven als de badkamer gedeeld zou moeten worden?
  • Is jouw naaste nog actief in de contacten met anderen, of zal hij/zij vaak de rust van de eigen kamer opzoeken?
 • Keuken/Koken
  • Wordt het eten gebracht vanuit een centrale keuken, of wordt er (samen) op de afdeling gekookt. Mag bezoek (soms) mee-eten?
 • Gemeenschappelijke ruimte
  • Hoeveel prikkels zijn er? Probeer in te schatten hoe jouw naaste hierop zal reageren…
  • Zijn er gangen waarin zelfstandig gelopen kan worden? Veel mensen met FTD hebben wandeldrang…
 • Gesloten?
  • Het is een emotionele stap, maar voor de eigen veiligheid kan een gesloten afdeling soms het beste zijn…
 • Tuin
  • Is deze voldoende afgesloten?

Activiteiten/dagbesteding

 • Zijn er passende activiteiten (leeftijd)
  • Waarschijnlijk heeft je naaste nu een aantal dagen per week dagbesteding. Meestal valt dat weg na opname (= ander potje… WMO vs WLZ, zie hieronder)
  • Vraag goed wat er georganiseerd wordt. Biedt het huis ook dagbesteding aan uit-wonende clienten? Mag een bewoner daar ook gebruik van maken?
 •  Hoeveel uur per dag/week zijn er activiteiten
  • Iemand met FTD is vaak nog jong en fit en heeft veel meer behoefte aan beweging dan veel andere bewoners. Wat kan hiervoor geregeld worden?
 • Inzet van vrijwilligers
  • Is er de mogelijkheid een buddy te organiseren die bijvoorbeeld gaat fietsen of wandelen met een bewoner
 • Bezoek/activiteiten met familie/vrienden
  • Wat zijn de regels rondom bezoek, aantallen, tijden.
  • We hopen natuurlijk dat het nooit meer gebeurd, maar wat als er weer een lockdown komt. Hoe ging men daarmee om, de eerste keer, de tweede keer. Welke aanpassingen heeft met gedurende de corona crises gedaan. Wat zou men nu nooit meer doen…
 • Uitjes? (voorbeelden, kosten)

Zorg op Maat

 • Hoeveel personeel is er? Overdag, s avonds, ’s nachts.
 • Is er een verpleeghuisarts aanwezig? Of is deze verantwoordelijk voor meerdere lokaties en is hij/zij er bijna nooit…
 • Logopedist? Ergotherapeut? Physiotherapeut? Kan deze zorg zonodig vanuit het huis geregeld worden?
 • Medicatie, wat kan jouw naaste nog zelf?
 • Hoe kijken jullie wat iemand nog kan?
  • Vraag om een voorbeeld! Geef zelf een voorbeeld van typerend gedrag van jouw naaste, hoe zou de afdeling daarmee omgaan?
 • Eerste verantwoordelijke, eigen aanspreekpunt, hoe werkt dat hier?
  • Hoe vaak is er contact met mij/de familie?
  • Krijgen we inzage in het zorgdossier?
  • Hoe vaak mag ik bellen/hoe laat?
  • Teamoverleg, hoevaak? Multidisiplinair overleg, wie is daarbij aanwezig? Frequentie? Mag ik/de mantelzorger daarbij zijn?

Praktische zaken

 • Wachtlijst!
 • Labelen kleding/was – kosten
  • De omloopsnelheid van de was is vaak dusdanig laag dat zelf wassen misschien wel handiger en voordeliger is.
  • Afhankelijk van de omloopsnelheid, hoeveel stuks kleding, ondergoed, pyjamas. sokken etc is er nodig
  • Incontinentiematriaal, heeft uw naaste voorkeur, is er keuze?
 • Zakgeld
 • Welke specialisten in huis/verpleeghuisarts
  • Is er de mogelijkheid zelf iets te kopen in een winkeltje of restaurant? Is dat wel geschikt voor uw naaste?
 • Reanimatiebeleid
  • Schroom niet om hier naar te vragen! De keuze om niet te reanimeren/geen levensrekkende handelingen te verrichten als er iets gebeurt moet door de instelling geaccepteerd worden, maar vraag hier naar als dit belangrijk voor je is. Dit betekent bijvoorbeeld ook: geen hulp/Heimlich greep als uw naaste zich verslikt…

Naast oriënteren en het uitkiezen van een verpleeghuis heb je de financiële en administratieve kant ook te regelen.

Als iemand nog thuis woont en dagbesteding heeft en/of ADL zorg, dan wordt dat (meestal) gefinancierd vanuit:

 • de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO via de gemeente)

Als er meer zorg nodig is dan vanuit de WMO kan worden geleverd (zoals opname, of 24uurs thuiszorg), dan zal de overstap gemaakt moeten worden naar

 • de Wet Langdurige Zorg (Wlz)

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) gaat dan de indicatie vaststellen. Hiervoor moet u een aanvraag indienen (zie hieronder)

Als de indicatie voldoende hoog is om voor de WLZ in aanmerking te komen, dan wordt het Zorgkantoor ingeschakeld.

Het Zorgkantoor bemiddelt tussen u en de zorgvoorzieningen en plaats uw naaste op de wachtlijst bij de woon-zorgvoorziening naar keuze.

Hoe urgenter de plaatsing is, hoe minder keuze u zal hebben… De verpleeghuizen in Nederland hebben de verplichting om een plaats te bieden als de urgentie hoog is, maar dan kan het zijn dat het een verpleeghuis betreft dat verder weg is dan u zou willen, of “minder prettig aanvoelt” dan andere huizen die u bezocht heeft.

Het budget dat gekoppeld is aan de indicatie staat bij de Sociale Verzekeringsbank

 • Van hieruit zal de woon-zorgvoorziening/verpleeghuis betaald gaan worden
 • Of, zolang u op de wachtlijst staat, de overige zorg (dagbesteding, casemanager etc)
 • Er is ook de optie om voor Persoonsgebonden Budget te kiezen (PGB)
  • Dan gaat u zelf contracten aan met de diverse leveranciers van zorg, en u moet zorgplannen aanleveren etc
  • Dit is administratief uitdagend, maar het geeft wel bijvoorbeeld de mogelijkheid een mantelzorger uit te betalen voor de tijd die men aan de verzorging van uw naaste besteedt.

LET OP! Zodra er een indicatie is en de zorg over wordt overgeheveld naar de WLZ, gaat u een eigen bijdrage betalen!

Deze eigen bijdrage is inkomensafhankelijk, verderop staat een link waarmee u kunt uitrekenen wat de eigen bijdrage voor u gaat zijn.

Als het aantal uren zorg dat u afneemt onder de 20 uur per maand blijft, dan hoeft u alleen de eigen bijdrage van 24,80 euro te betalen.

Bijvoorbeeld 1 dag dagbesteding (geldt als 1 uur per dagdeel) telt als 2 uur per week, is 8 uur per maand en dan uw casemanager bijvoorbeeld, 2 uur per 2 maanden. Dan komt u dus niet boven de 20 uur per maand uit. 2 dagen dagbesteding zou ook nog net kunnen passen.

Maar zodra er in een maand meer dan 20 uur geleverd wordt, komt u in de inkomensafhankelijke eigen bijdrage terecht. Het is best ingewikkeld en uw eigen casemanager kan dat vast op een rustige manier nogmaals uitleggen.

Het op tijd aanvragen van de indicatie heeft als voordeel dat u waarschijnlijk uitkomt bij een verpleeghuis van uw keuze, omdat de urgentie nog niet heel hoog is. Maar het betalen van de eigen bijdrage terwijl u op de wachtlijst staat is zeer zeker een nadeel!

De inning van de eigen bijdrage loopt via het CAK. Hier kan u uitrekenen hoe hoog die eigen bijdrage zal zijn:  CAK – Eigen bijdrage rekenhulp (hetcak.nl)

U komt in aanmerking voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz):

 • Wanneer u een aandoening, stoornis of handicap heeft;
 • En als u 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht nodig heeft. Er moet dus dag en nacht iemand in de buurt zijn of toezicht houden, anders kan er iets ernstig misgaan;
 • En u deze zorg blijvend nodig heeft (levenslang).

Wat stuur je mee voor een aanvraag

 • Het CIZ heeft informatie nodig om uw aanvraag zorgvuldig te kunnen onderzoeken. Zorg dat u onderstaande documenten meestuurt met uw aanvraag. Dan kunnen wij uw aanvraag sneller afhandelen.
 • De machtiging (verplicht als u iemand machtigt om deze aanvraag te ondertekenen);
 • Een bewijs dat u de wettelijk vertegenwoordiger bent (verplicht indien van toepassing);
 • Kopieën van medische gegevens die belangrijk zijn voor uw aanvraag:
 • (Verplicht) Documenten van een arts of behandelaar waarin staat wat de diagnose is en op welke datum deze is gesteld. Het CIZ moet er zeker van zijn waar de documenten vandaan komen. Zorg daarom dat bijvoorbeeld de handtekening van de arts of behandelaar erop staat, of een logo of stempel van de organisatie waar u de behandeling krijgt;
 • (Verplicht) Een document van een arts/behandelaar over de behandeling(en) die u volgt, het effect van de behandeling, en hoe uw aandoening zich waarschijnlijk ontwikkelt;
 • Een beschrijving hoe het lichamelijk en geestelijk met u gaat en welke zorg u nodig heeft, nu en in de toekomst;

Nadat de compleet ondertekende aanvraag is ontvangen, ontvangt u (in principe) binnen 6 weken een besluit.

https://www.ciz.nl/client/client-meer-informatie/uw-aanvraag-in-vier-stappen

 

Meer lezen? Klik op de linkjes!

Ik wil een aanvraag doen – CIZ

Nieuw wachtlijstbeheer vanaf 2021 (vgz-zorgkantoren.nl)

filmpje met uitleg:  https://youtu.be/4X7PuCLezw8

Wat doen we? – Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd (kcdementieopjongeleeftijd.nl)

Welk verpleeghuis moet ik kiezen? | PlusOnline

Welkom bij de keuzehulp Verpleeghuiszorg (zorgkaartnederland.nl)

Hoe regel ik de opname in het verpleeghuis? | IkWoonLeefZorg

Waar moet u op letten als u een verpleeghuis zoekt? | IkWoonLeefZorg