Helaas is er nog geen medicijn voor FTD, ondanks de enorme stappen die gemaakt zijn bij het zoeken naar oorzaken van FTD. De behandeling is daarom vooral gericht op het verlichten van symptomen en familieleden helpen in de omgang met en verzorging van de persoon met FTD. Iemand met FTD wordt naarmate de ziekte vordert steeds afhankelijker, waardoor verzorgers nieuwe verantwoordelijkheden op zich moeten nemen of zorg moeten regelen die daarvoor niet nodig was.

Voor de behandeling van gedragsproblemen zijn geen pasklare oplossingen. Het is zeer belangrijk te beseffen dat het veranderde gedrag echt een onderdeel van de ziekte is en de patiƫnt dit zelf niet in de hand heeft. Accepteren van veranderingen, hoe moeilijk ook, kan vaak helpen. Daarnaast hebben personen met bvFTD vaak veel baat bij een vast dagschema, omdat dit structuur biedt. De behandelaar, andere zorgmedewerkers of lotgenoten kunnen vaak tips geven om met bepaalde gedragsveranderingen om te gaan. Uiteraard verschilt het wel per persoon wat het beste werkt. Omdat bij FTD als het ware het filter stuk is, helpt het om te kijken welke prikkels voor een reactie zorgen. Door een prikkel-focus aan te brengen, kan je iemand met FTD rust geven en zorgen voor minder reacties op verstorende prikkels.

De behandeling van taalproblemen is er vooral op gericht om de communicatie zo goed mogelijk te houden. Om te communiceren zonder te praten kan iemand met PPA een communicatiemap gebruiken (een album met foto’s met de namen van mensen en voorwerpen), gebaren en tekeningen. In sommige gevallen kunnen ook medicijnen helpen om bepaalde specifieke problemen te voorkomen.

Belangrijk om te onthouden is dat er op veel manieren hulp beschikbaar is, ook al is er nog geen genezing mogelijk. Misschien helpen deze praktische tips. Daarnaast is er (voor professionals) een best practice document, waarin de laatste inzichten ten aanzien van de behandeling zijn opgenomen.

Op dit moment zijn er, zoals gezegd geen medicijnen die FTD voorkomen, of vertragen. Wel zijn er diverse medicijnen in ontwikkeling en worden deze getest. Raadpleeg uw behandelend arts of een van de FTD specialistische centra om er achter te komen of u of uw naaste misschien in aanmerking komt voor de lopende medicijn-onderzoeken.