Dagbesteding wordt gefinancierd vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning – via de gemeente), een opname in een verpleeghuis vanuit de WLZ (Wet Langdurige zorg – via het Zorgkantoor). Voor een opname in het verpleeghuis is een indicatie van het Zorgkantoor nodig. Lees hier meer over welke stappen hiervoor nodig zijn. Je casemanager kan je hier heel goed bij helpen. Let er op dat met de stap naar het verpleeghuis, de andere zorg thuis (direct) is afgelopen. Ook het casemanagement wordt direct gestopt.
Als er een plek vrijkomt in het huis van je keuze, moet je doorgaans snel beslissen. Dat is, ondanks de voorbereiding, voor alle betrokkenen niet makkelijk.