Niet het meest makkelijke onderwerp,: afscheid nemen. Tegelijkertijd is voor mensen met FTD geen normaal einde te verwachten. Soms is sprake van slikproblemen, soms van een longontsteking of van een ongelukkige val. De gemiddelde levensverwachting na diagnose, is 6 tot 8 jaar, maar hier zit veel verschil in. Het is aan een ieder om te bepalen wat de kwaliteit van leven is en hoe men hier mee om wil gaan. Wat zijn de wensen, hoe gaan we om met complicaties, inentingen en dergelijke? Dit kan in een behandelplan met de behandelend arts worden vastgelegd. Dit is niet makkelijk om te bespreken. Om problemen voor te blijven, is het toch belangrijk om dit in een vroeg stadium te bespreken. Bedenk ook, dat bepaalde vormen van zorg, bepaalde medicatie en euthanasie aan strikte regelgeving gebonden zijn . Het is daarom belangrijk om vroegtijdig, ook met de behandelaars in het verpleeghuis, afspraken te maken en deze regelmatig opnieuw te bevestigen.