Laden Evenementen

Hoe vind je de weg door het oerwoud aan wetgeving en regelingen? Waar heb je recht op als je thuis voor iemand zorgt?  Deze sessie gaat Hella Könings, casemanager dementie, alles uitleggen over

  • Wat is de WMO precies
  • Het hoe isdat dan anders dan de WLZ
  • Wat doet het zorgkantoor en het CIZ
  • En zou PGB voor mij kunnen werken?

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmQ3NTBjNjYtNGEzZC00ZDFkLWFjNmUtZWY4M2U4YjYwZjc5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f918d027-7709-466e-9371-90b7c289efa7%22%2c%22Oid%22%3a%22f693843b-d7ce-4ff7-b317-8c0dc3eefcf1%22%7d

Ga naar de bovenkant