FTD EXPERTGROEP

De Best Practice is een document waarin tips, meningen en adviezen van de Nederlands-Vlaamse FTD-expertgroep op het gebied van frontotemporale dementie (FTD) zijn verwoord.

De expertgroep bestaat uit een multidisciplinair team van professionals die in hun dagelijkse werkzaamheden veel te maken hebben met FTD. De specifieke gedragsproblemen die optreden bij FTD vormen vaak een probleem in de omgang met de ziekte. Van het begin tot het einde van de ziekte werden door de werkgroep specifieke knelpunten geïdentificeerd, die vervolgens uitgewerkt zijn in deze best practice.

Het document beoogt geen op medische bewijsvoering gebaseerde richtlijn te zijn, maar beschrijft de werkwijze van de experts. Het doel van deze best practice is het scheppen van handvatten voor collega professionals die in hun werk met FTD te maken krijgen. Ons uiteindelijke doel is hiermee de zorg voor FTD patiënten en hun naasten te verbeteren. 

 

Download de Best Practice

 

Mijn Kind Heeft Dementie
Alzheimer Nederland
Expert centrum Vlaanderen