FTD Expertgroep

Laagdrempelige vraagbaak voor professionals

Symposium banner

Publicaties

Neuropsychologisch onderzoek bij verdenking op FTD

Geleidelijk progressieve karakterveranderingen zijn kenmerkend voor de "frontale variant" van frontotemporale dementie. Voor de diagnose van deze karakterveranderingen is geen Nederlandse vragenlijst of test beschikbaar. Bij het neuropsychologisch onderzoek moet informatie gecombineerd worden uit een zorgvuldige (hetero)anamnese en uit onderzoek van diverse functiegebieden (geheugen, uitvoerende controlefuncties, ruimtelijk inzicht, taal). Bij de beide onderdelen kunnen gedragsobservaties belangrijke informatie opleveren.

U kunt hier het hele artikel als een PDF bestand downloaden

 

Verschenen in het "tijdschrift voor Neuropsychiatrie & Gedragsneurologie/november 2009"

MijnKind

Mijn Kind Heeft Dementie
Alzheimer Nederland
Expert centrum Vlaanderen

Facebook Like