Meedenken & meedoen

De stichting en de website wordt gerund door een paar vrijwilligers die met passie en toewijding tijd en energie stoppen in allerlei activiteiten. We zijn als bestuur heel dankbaar met de vrijwilligers die steeds weer de energie vinden om andere lotgenoten te helpen, ieder op zijn eigen manier.
Er zijn veel acties die met name bij het bestuur liggen. Soms is er veel tijd, soms wat minder, zoals nu in de corona-lockdown. Het is dan nog belangrijker om de tijd zo goed mogelijk te besteden. Om beter te kunnen bepalen wat voor jullie als gebruikers waardevolle acties zijn, gaan we starten met een nieuw initiatief. Alle werkzaamheden voor die we bijvoorbeeld voor de website willen doen gaan we in het forum zetten. Geregistreerde gebruikers kunnen dan met een rating aangeven hoe belangrijk een item voor hen is. Natuurlijk kan er ook om meer informatie gevraagd worden en nieuwe items opgevoerd worden. We zullen dan bekijken of het mogelijk is om het gevraagde op een manier te realiseren. We hopen met het transparant maken van alle activiteiten, de interactie te verhogen en meer toegevoegde waarde te kunnen leveren. En als er acties zijn waarvan je denkt, dat kan ik wel, dan is hulp natuurlijk altijd welkom.

Veel van de items die we al hebben toegevoegd beginnen met de titel: vullen website, Dit zijn de pagina's die we eerder bedacht hebben volgens onderstaande structuur

Nieuwe structuur Website