Vers van de pers! Frontotemporale dementie {FTD} Best practice diagnostiek en management.

FRONTOTEMPORALE DEMENTIE (FTD)
BEST PRACTICE DIAGNOSTIEK EN MANAGEMENT

FTD EXPERTGROEP 2019 Versie september 2019

24 september 2019

NIEUWS van de FTD Expertgroep

Op deze pagina vindt u het document ‘Frontotemporale dementie: best practice diagnostiek en management’. In dit document zijn de meningen en adviezen van de Nederlands-Vlaamse FTD-expertgroep op het gebied van frontotemporale dementie (FTD) verwoord. De expertgroep werd in 2007 opgericht op initiatief van Alzheimer-Nederland vanwege een groeiende behoefte aan informatie en expertise op het gebied van FTD. Het document beoogt geen op medische bewijsvoering gebaseerde richtlijn te zijn, maar beschrijft de werkwijze van de experts. Het doel van deze best practice is het scheppen van handvatten op het gebied van diagnostiek, differentiaal diagnose, behandeling en zorg, voor collega-professionals die in hun werk met FTD te maken krijgen. Ons uiteindelijke doel is hiermee de zorg voor FTD-patiënten en hun naasten te verbeteren.

FTD is na de ziekte van Alzheimer de meest frequente oorzaak van dementie op jonge leeftijd (gedefinieerd als dementie beginnend voor het 65e jaar). FTD is een complexe neuropsychiatrische aandoening die een scala aan klinische presentaties kent, maar die altijd gepaard gaan met progressieve gedragsstoornissen en veranderde emoties. De gedragsvariant van FTD (in de Engelse literatuur behavioural variant frontotemporal dementia, afgekort bvFTD) wordt vaak laat vastgesteld. Van het begin tot het einde van de ziekte werden door de werkgroep specifieke knelpunten geïdentificeerd, die vervolgens uitgewerkt zijn in deze best practice (revisie september 2019).

Klik op Best Practice en kom op de pagina waar je het 69 pagina's dikke boekwerk kan downloaden, uitprinten, lezen, doorzetten naar collega's, familie, zorgprofessionals, mantelzorgers, belangstellenden. 

Dank aan alle leden van de FTD Expertgroep die zich belangeloos inzetten om inzicht te krijgen in FTD, hulp te bieden, kennis delen, onderzoeken, naasten bijstaan, zorg verbeteren voor de FTD-patienten en hun naasten. Wie dat zijn is te lezen op pagina 67. 

ps. we hebben er al 1 uitgeprint en nemen deze mee naar het FTD Symposium 'Samen Sterk' op 28.9.19 ter inzage bij de FTD stand!