18 november aandacht voor FTD op het congres van het Nederlands Huisartsen Genootschap

In Leeuwarden vindt op 18 november het congres van het Nederlands Huisartsen Genootschap plaats met de titel Van A tot Z, van Algemeen tot Zeldzaam. Het gaat dit jaar over het diagnosticeren en behandelen van alledaagse klachten, over rode vlaggen en blinde vlekken en over het vroeg signaleren van zeldzame ziekten en het begeleiden van mensen met een zeldzame aandoening. Sigrid Hendriks zal hier spreken over FTD en een stukje van de documentaire 'Mijn kind heeft dementie' laten zien en meer vertellen over de nieuwe huisartsenbrochure over FTD. Meer informatie www.nhgcongres.nl