FTD EXPERTGROEP

LizeJ 150Mijn naam is Lize Jiskoot, en sinds 2012 werk ik in een gecombineerde functie als neuropsycholoog en promotieonderzoeker, beide op de afdeling Neurologie van het Erasmus MC. Al vroeg in mijn studie Neuropsychologie werd mijn klinische interesse gewekt voor dementie, toen ik stage liep in het LUMC in Leiden. Hierna deed ik nog een tweede master, Neurowetenschappen, waarbij de nadruk kwam te liggen op het doen van wetenschappelijk onderzoek naar dementie – hetgeen ik uitvoerde in het VUmc Alzheimercentrum en later ook in het Alzheimercentrum zuidwest Nederland van het Erasmus MC.  Op dit moment combineer ik mijn beide interesses: werken met patiënten met dementie en wetenschappelijk onderzoek. Binnen mijn klinische werk zie ik vanwege ons FTD Expertisecentrum veel mensen met een vorm van FTD. In mijn promotieonderzoek volg ik mensen die, vanwege het voorkomen van een erfelijke vorm van FTD in de familie, zelf 50% kans hebben ook de ziekte te ontwikkelen – het zogenaamde FTD Risico Cohort (FTD-RisC). Dit doen we met behulp van o.a. nieuwe – mogelijk gevoeligere – MRI technieken en neuropsychologisch testonderzoek. Een veelbelovende MRI techniek is Diffusion Tensor Imaging (DTI), waarmee de kwaliteit van de verbindingsbanen van de hersenen in kaart gebracht kan worden. Op deze manier hopen we in de fase dat er nog geen klachten zijn (‘de presymptomatische fase’) de eerste hersenveranderingen op te sporen, om zo beter zicht te krijgen op wanneer en waar deze optreden, en of we aanknopingspunten voor een toekomstige behandeling kunnen vinden. Daarnaast werk ik als studiecoördinator van het GENetic Frontotemporal dementia Initiative (GENFI), een groot internationaal consortium, waarin we mensen met een erfelijke vorm van FTD volgen. 

Ik verwacht dit jaar mijn promotieonderzoek af te ronden middels een proefschrift. Ik blijf als post-doc onderzoeker aangesteld op bovenstaande project, daarnaast ben ik in september 2017 gestart met mijn opleiding tot GZ-psycholoog in het Erasmus MC

Mijn Kind Heeft Dementie
Alzheimer Nederland
Expert centrum Vlaanderen