FTD EXPERTGROEP

Gerben Jansen

Ik ben Gerben Jansen en vanaf 2003 werkzaam als Casemanager Dementie. Als Casemanager kan ik uw vragen beantwoorden vanaf het allereerst moment dat er een gevoel ontstaat dat er ‘iets niet pluis’ is bij de persoon met FTD. Samen gaan we onderzoeken wat de oorzaken van dit gevoel zijn, welke belemmeringen hierdoor zijn ontstaan en op welke wijze verder onderzoek nodig is. Om de zorgproblemen volledig in kaart te kunnen brengen en helder te krijgen wat er precies aan de hand is maken we gebruik van professionele methodieken en werken we samen met de huisarts.

Als Casemanager blijf je betrokken bij de cliënt met FTD gedurende het gehele proces in de thuissituatie. Ik ben goed op de hoogte van de mogelijkheden op het gebied van zorg en ondersteuning in de regio.

Taken van de Casemanager Dementie zijn:

  • Geeft advies, informatie en ondersteuning.
  • Inventariseert de zorgbehoefte en geeft begeleiding.
  • Heeft een signalerende functie.
  • Bemiddelt bij hulp en zorgverlening.
  • Behartigt de belangen van degene met FTD en zijn/haar mantelzorgers.

Als Casemanager Dementie werk je regio gebonden. Ook bij u in de buurt werken Casemanagers Dementie. Voor de hulp van een Casemanager Dementie is meestal geen verwijzing van de huisarts nodig.

Vooral in de thuissituatie spelen zich vele problemen af en rijzen er allerlei vragen, als Casemanager dementie probeer ik dan samen te zoeken naar de beste oplossing.

Mijn Kind Heeft Dementie
Alzheimer Nederland
Expert centrum Vlaanderen