FTD EXPERTGROEP

patrickfotowebIk ben Jurn Verschraegen, sociaal verpleegkundige van opleiding en werkzaam als coördinator van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen. Mijn opdracht bestaat erin om de missie en visie van het Vlaamse expertisecentrum dementie dagelijks waar te maken, dit in afstemming met onze 9 regionale expertisecentra. Ook beleidswerk in samenwerking met de diverse overheden in ons land is een belangrijke kerntaak. Op die manier hielp ik bij het tot stand komen van het Vlaamse Dementieplan waarin ook aandacht wordt gegeven aan jongdementie (en waarbij FTD niet uit het oog wordt verloren). Bijkomend ben ik voorzitter van de informele werkgroep jongdementie waarbij FTD ook telkens als agendapunt wordt genoteerd, niet in het minst omdat de meeste andere Vlaamse leden van de FTD-expertgroep van deze werkgroep deel uitmaken. Mijn bijdrage aan de ftd-expertgroep situeert zich op vlak van toeleiding van Vlaamse FTD-experten, het mee uitdragen onder professionele hulpverleners van algemene kennis over FTD en best practices op gebied van diagnostiek en begeleiding bij FTD.

Mijn Kind Heeft Dementie
Alzheimer Nederland
Expert centrum Vlaanderen