FTD EXPERTGROEP

Mijn naam is Jacqueline Mulder. Ik ben in 1997 gepromoveerd op de Verbale Leer & Geheugen Test. Ik ben medeauteur van de Kaufman  Intelligentietejacqueline mulderst voor Adolescenten en Volwassene (KAIT) en diverse andere neuropsychologische tests en het Handboek neuropsychologische diagnostiek van Bouma e.a.(1996). Sinds 2000 verricht ik dagelijks neuropsychologische diagnostiek voor de Geheugenpoli en de afdeling Neurologie en Geriatrie in het HagaZiekenhuis (locatie Leyweg) in Den Haag. We onderzoeken niet alleen patienten met een frontotemporale dementie (FTD) en de ziekte van Alzheimer, maar ook patienten met een CVA, ziekte van Parkinson of alcoholprobleem.

Professionals kunnen aan mij vragen stellen over neuropsychologische diagnostiek (inclusief bruikbare tests en vragenlijsten), gedrags- en karakterveranderingen die men in het dagelijks leven kan opmerken, FTD syndromen bij bejaarden en omgangsadviezen voor partners van ambulante patiënten.

Mijn Kind Heeft Dementie
Alzheimer Nederland
Expert centrum Vlaanderen