FTD EXPERTGROEP

Mijn naam is Freek Gillissen, verpleegkundige. De afgelopen 25 jaar ben ik werkzaam geweest in de zorg voor ouderen, zowel in de psychogeriatrie als psychiatrie. Sinds 1998 werk ik voor het Alzheimercentrum VUmc . Daar ben ik verzoek van neuroloog Philip Scheltens gestart met ondersteuning van patiënten, mantelzorgers en kinderen van mensen lijdend aan een vorm van dementie. Inmiddels bestaat het merendeel van de bezoekers van de geheugenpolikliniek uit relatief jonge mensen (jonger dan 70 jaar), dit heeft een andere dimensie aan het werk gegeven
Door goede contacten met gemeentelijke instanties, zorgverzekeraars en andere zorgaanbieders ben ik regelmatig betrokken bij nieuwe initiatieven. Zo ben ik betrokken bij de opstart van Alzheimer Amsterdam, verder ben ik mede-initiator en bestuurslid van het Odensehuis ( inloophuis voor mensen met dementie in een vroeg stadium en hun mantelzorgers).
Ik ben ook actief betrokken bij onderwijs en voorlichting aan patiënten lijdend aan een vorm van dementie, mantelzorgers, verpleegkundigen en artsen. Begin 2006 ben ik gestart met een bijscholingsprogramma voor verpleegkundigen op geheugenpoliklinieken, SPVers van GGZ instellingen en casemanagers van bijvoorbeeld thuiszorgorganisaties. Deze scholingsdagen worden regelmatig bezocht door andere beroepsgroepen.

Ik ben te benaderen voor vragen over ambulante begeleiding, juridische aspecten en scholing voor professionals.

Mijn Kind Heeft Dementie
Alzheimer Nederland
Expert centrum Vlaanderen