Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden            

FTD Lotgenoten is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar donateurs en belangstellenden, zoals bezoekers van de website, van essentieel belang is voor haar activiteiten.

Persoonlijke gegevens worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Zie hiervoor ons privacy reglement.

Alle personen die van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) gehouden tot geheimhouding daarvan.

Gebruikersforum

FTD Lotgenoten biedt een forum aan voor mensen met FTD en hun naasten en andere geïnteresseerden. Op dit forum kan gebruikt worden om ervaringen te delen, van elkaar te leren, en tips en informatie uit te wisselen. Voor gebruik van het forum gelden specifieke huisregels. Bij het aanmaken van een gebruikersaccount aanvaardt u de inhoud van de gedragsregels (zie paragraaf hieronder). Het beheer van het forum wordt verzorgd door FTD Lotgenoten.

FTD Lotgenoten en de door haar aangestelde moderatoren kunnen te allen tijde naar eigen inzicht berichten verwijderen waarin beledigende, lasterlijke, discriminerende, obscene of anderszins onaanvaardbare taal, of onjuiste informatie wordt weergegeven of die promotionele dan wel commerciële teksten bevatten.

FTD Lotgenoten accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook. Het opvolgen van de adviezen op onze websites is voor uw eigen verantwoording. Waar mogelijk doen wij aan bronvermelding. Wanneer de website/forum links bevat naar websites van derden, zijn wij niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van die derden.

Berichten bevatten de mening van de auteur van het bericht, niet noodzakelijkerwijs de mening van FTD Lotgenoten of enig ander forumgebruiker.

Gedragsregels forum

Gebruikers mogen reacties plaatsen voor zover deze reacties niet in strijd zijn met de rechten van derden. Reacties mogen geen inbreuk maken op de auteursrechten van anderen en geen inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van personen.

Agressieve, onwettelijke, bedreigende, lasterlijke, vulgaire, schadelijke, obscene, racistische, misleidende of anderszins ongepaste, irrelevante of "vervuilende" bijdragen zijn niet toegestaan.

Forumgebruikers mogen slechts gebruik maken van één identiteit. Het is forumgebruikers niet toegestaan om persoonlijke gegevens (zoals telefoonnummers, geboortedata, privé-adressen, email adressen) van anderen in de bijdragen op te nemen. Namen van derden(familie) mogen niet worden gebruikt, tenzij hiertegen geen bewaar wordt gemaakt. Hou er rekening mee dat iedereen, na aanmelding, mee kan lezen op het forum. Het gebruik van een schuilnaam of alias als gebruikersnaam, is dan ook aan te raden.

Het is niet toegestaan advertenties te (doen) plaatsen op het forum of commerciële of non-commerciele bedrijven en organisaties te promoten. Forumgebruikers dienen elkaar en anderen respecteren.

Modereerbeleid

Het modereerbeleid is er in eerste instantie op gericht om alle bijdragen, onafhankelijk van de inhoud, te laten staan. Dit forum is per slot van rekening mede bedoeld als uitlaatklep. Als blijkt dat een bezoeker zich niet aan de gebruiksvoorwaarden houdt, kunnen berichten verwijderd worden. FTD Lotgenoten heeft ten alle tijden het recht om de toegang tot het forum te blokkeren en berichten te verwijderen.

Mocht u inhoud tegenkomen waarvan u twijfelt of het in lijn is met de voorwaarden en de gedragsregels kunt u een bijdrage in het forum rapporteren. FTD Lotgenoten ontvangt dan een melding en zal deze bijdrage dan toetsen en passende maatregelen nemen.

FTD Lotgenoten en andere websites

Op deze website treft u een aantal links aan naar andere websites, zogenaamde hyperlinks naar. De verbinding naar deze websites wordt wel getoetst. FTD Lotgenoten is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze sites met persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor de privacy verklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Vragen

Hebt u vragen of opmerkingen over onze gebruiksvoorwaarden, neem dan contact met ons op.

Nieuws

05-03-2021
ftd-lotgenotendagen-van-2021 We hebben op 6 februari onze eerste online FTD lotgenotendag van 2021 gehad. Er was geen spreker maar we hebben onderling vragen beantwoord, naar elkaar geluisterd en elkaar geholpen. Hendrik-Jan...
Lees meer
05-03-2021
prof-dr-yolande-pijnenburg-spreekt-tijdens-wereldconferentie-over-ftd  Nieuws van het Alzheimercentrum Amsterdam  Van 3 t/m 5 maart is de grote internationale conferentie over frontotemporale dementie (FTD). Door alle maatregelen is de conferentie...
Lees meer
02-03-2021
doe-je-mee-speciale-sessie-op-5-maart-2021-16-00uur-nederlandse-tijdDe AFTD organiseert een sessie met de Amerikaanse gezondheidsautoriteit (FDA), de FDA is verantwoordelijk voor de goedkeuring van medicijnen. Het doel van de sessie is om de FDA bewust te maken van...
Lees meer
25-02-2021
nieuwsbrief-van-februari-2021Beste Allemaal,  bij deze de link naar de FTD lotgenoten nieuwsbrief van Februari 2021 Nieuwbrief FTD lotgenoten -  februari 2021 -...
Lees meer
23-02-2021
een-studie-naar-het-gezinsleven-en-frontotemporale-dementie-wie-kan-en-wil-er-meewerken  Willen u en uw gezinsleden bijdragen aan de ontwikkeling van passende ondersteuning? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie. FTD-onderzoek@maastrichtuniversity.nl Jeroen...
Lees meer
23-02-2021
oproep-restaurant-misverstand-komt-terug-wie-kan-en-wil-er-meewerken #TIP - bericht van  Alzheimer Nederland  op LinkedIn.   We hebben geweldig nieuws: er komt een nieuwe serie van ons tv-programma Restaurant Misverstand! Hiervoor zijn wij...
Lees meer