Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden            

FTD Lotgenoten is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar donateurs en belangstellenden, zoals bezoekers van de website, van essentieel belang is voor haar activiteiten.

Persoonlijke gegevens worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Zie hiervoor ons privacy reglement.

Alle personen die van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) gehouden tot geheimhouding daarvan.

Gebruikersforum

FTD Lotgenoten biedt een forum aan voor mensen met FTD en hun naasten en andere geïnteresseerden. Op dit forum kan gebruikt worden om ervaringen te delen, van elkaar te leren, en tips en informatie uit te wisselen. Voor gebruik van het forum gelden specifieke huisregels. Bij het aanmaken van een gebruikersaccount aanvaardt u de inhoud van de gedragsregels (zie paragraaf hieronder). Het beheer van het forum wordt verzorgd door FTD Lotgenoten.

FTD Lotgenoten en de door haar aangestelde moderatoren kunnen te allen tijde naar eigen inzicht berichten verwijderen waarin beledigende, lasterlijke, discriminerende, obscene of anderszins onaanvaardbare taal, of onjuiste informatie wordt weergegeven of die promotionele dan wel commerciële teksten bevatten.

FTD Lotgenoten accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook. Het opvolgen van de adviezen op onze websites is voor uw eigen verantwoording. Waar mogelijk doen wij aan bronvermelding. Wanneer de website/forum links bevat naar websites van derden, zijn wij niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van die derden.

Berichten bevatten de mening van de auteur van het bericht, niet noodzakelijkerwijs de mening van FTD Lotgenoten of enig ander forumgebruiker.

Gedragsregels forum

Gebruikers mogen reacties plaatsen voor zover deze reacties niet in strijd zijn met de rechten van derden. Reacties mogen geen inbreuk maken op de auteursrechten van anderen en geen inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van personen.

Agressieve, onwettelijke, bedreigende, lasterlijke, vulgaire, schadelijke, obscene, racistische, misleidende of anderszins ongepaste, irrelevante of "vervuilende" bijdragen zijn niet toegestaan.

Forumgebruikers mogen slechts gebruik maken van één identiteit. Het is forumgebruikers niet toegestaan om persoonlijke gegevens (zoals telefoonnummers, geboortedata, privé-adressen, email adressen) van anderen in de bijdragen op te nemen. Namen van derden(familie) mogen niet worden gebruikt, tenzij hiertegen geen bewaar wordt gemaakt. Hou er rekening mee dat iedereen, na aanmelding, mee kan lezen op het forum. Het gebruik van een schuilnaam of alias als gebruikersnaam, is dan ook aan te raden.

Het is niet toegestaan advertenties te (doen) plaatsen op het forum of commerciële of non-commerciele bedrijven en organisaties te promoten. Forumgebruikers dienen elkaar en anderen respecteren.

Modereerbeleid

Het modereerbeleid is er in eerste instantie op gericht om alle bijdragen, onafhankelijk van de inhoud, te laten staan. Dit forum is per slot van rekening mede bedoeld als uitlaatklep. Als blijkt dat een bezoeker zich niet aan de gebruiksvoorwaarden houdt, kunnen berichten verwijderd worden. FTD Lotgenoten heeft ten alle tijden het recht om de toegang tot het forum te blokkeren en berichten te verwijderen.

Mocht u inhoud tegenkomen waarvan u twijfelt of het in lijn is met de voorwaarden en de gedragsregels kunt u een bijdrage in het forum rapporteren. FTD Lotgenoten ontvangt dan een melding en zal deze bijdrage dan toetsen en passende maatregelen nemen.

FTD Lotgenoten en andere websites

Op deze website treft u een aantal links aan naar andere websites, zogenaamde hyperlinks naar. De verbinding naar deze websites wordt wel getoetst. FTD Lotgenoten is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze sites met persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor de privacy verklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Vragen

Hebt u vragen of opmerkingen over onze gebruiksvoorwaarden, neem dan contact met ons op.

Nieuws

16-03-2020
coronavirus-dementie-ftd-alsCoronavirus 🦠 & dementie. Op dementie.nl hebben ze t een en ander op een rijtje gezet, verwijzen mede naar het RIVM - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu mensen met...
Lees meer
12-03-2020
leestip-diagnostische-dilemma-s-in-de-neuropsychologische-diagnostiek-bij-de-gvftdTijdschriftvoorNeuropsychologie 2020 Jaargang15 Nummer1 Opinie: Diagnostische dilemma's in de neuropsychologische diagnostiek bij gedragsvariant frontotemporale dementie ESTHER VAN DEN...
Lees meer
17-02-2020
50e-ftd-lotgenotendag-21-maart-2020-vormen-ftd-complexiteit-diversiteit   12.3.20 UPDATE in verband met de nieuwe richtlijnen van het RIVM gaat de FTD lotgenotendag NIET door.  meer info op: www.rivm.nl & Rijksoverheid    De...
Lees meer
18-02-2020
oproep-omroep-max-hersenstichting-meewerken-aan  12.3.20 UPDATE, het programma vind helaas geen doorgang in verband met het Corona Virus. Er zijn wel contacten gelegd waarvoor dank van de redactie en het blijft een programma wat nog gaat...
Lees meer
04-03-2020
nieuwe-bloedtest-kan-verschillende-soorten-dementie-onderscheidenEr worden veel onderzoeken gedaan op het gebied van dementie, het lijkt soms stil te staan omdat we niet alles weten en horen, ook op het gebied van FTD. Nieuwe onderzoeken Frontotemporale dementie...
Lees meer
05-02-2020
oproep-van-klinisch-geneticus-cora-aalfs-umc-utrecht Als klinisch geneticus (erfelijkheidsarts) ben ik op zoek naar iemand die drager is van een erfelijke vorm van dementie en die wil vertellen over de invloed daarvan op zijn of haar leven. De...
Lees meer

Agenda

9 mei
Vlaamse lotgenotengroep FTD - Zorgvolmacht en bewind
05.09.2020 1:00 pm - 05.10.2020 5:00 pm
Vlaamse lotgenotengroep FTD - Zorgvolmacht en bewind

Inschrijven is wenselijk en kan tot één week voorde bijeenkomt bij de

...
Datum 09-05-20 1:00 pm - 10-05-20 5:00 pm
16 mei
51e FTD lotgenotendag -
Datum 16-05-20 1:00 pm - 5:00 pm
27 juni
52e FTD lotgenotendag -
06.27.2020 1:00 pm - 5:00 pm
52e FTD lotgenotendag -

ONDERWERP VOLGT! 

 

- ideeen, tips, sprekers? mail naar ...

Datum 27-06-20 1:00 pm - 5:00 pm
Boek deze activiteit!
26 sept
53e FTD lotgenotendag - WERELD AWARENESS WEEK
09.26.2020 1:00 pm - 5:00 pm
53e FTD lotgenotendag - WERELD AWARENESS WEEK

Het is deze week de WERELD FTD AWARENESS WEEK

Akties... ideeen zijn

...
Datum 26-09-20 1:00 pm - 5:00 pm
Boek deze activiteit!
Heeft u behoefte aan een online spreekuur?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
doneren via geef.nl
best practice
nieuwsflits